Potensialet for elektrifisering kartlegges

Elektrifiseringspotensialet i Agder kartlegges. Målet er å skape et enkelt verktøy som identifiserer potensialet i hver kommune. Konkrete tiltak synliggjøres for at vi skal nå visjonen Electric Region Agder.

Prosjektbeskrivelse

Agder Energi, Kristiansand Kommune og begge fylkeskommunene i Agder har gått sammen for å kartlegge elektrifiseringspotensialet i regionen. Kartleggingen skal være et verktøy for å identifisere konkrete tiltak for å nå visjonen Electric Region Agder

Det er Thema Consulting Group som står for kartleggingsarbeidet, som er et spleieselag mellom aktørene nevnt over. En viktig del av prosjektet har vært å utvikle en universell modell som kan brukes for å kartlegge elektrifiseringspotensialet i en region/kommune/by.

Modellen har allerede blitt brukt for å kartlegge elektrifiseringspotensialet i Nye Kristiansand kommune, og prosjektet jobber nå med å se på konkrete tiltak i Kristiansand. Piloten i Havna i Kristiansand (som er listet blant prosjektene på denne siden) er et av tiltakene som har kommet som følge av kartleggingen.

Tips en venn