Pilot Havna Kristiansand

Havna er en transporthub og energiknutepunkt i sentrum med stort potensiale for elektrifisering og utslippsreduksjon. Høye effektbehov og kort brukstid gir utfordringer i å løse kapasitetsutfordringer smart og rimelig

Prosjektbeskrivelse

Skal komme frem til denne i en work-shop med Havna 8.oktober.
Men noen stikkord for videre arbeid er:

Målsetting for CO2 reduksjon 2025-2030
Effektbehov for havneområdet
Kapasitetsutvidelse i nett/trafo vs smart styring
Maksimere brukstid og kapasitet, ikke løse med masse kabel og få timers bruk
Når er fartøy/kjøretøy på el/hydrogen, hva er trendene?
Biler - lading i fergekø
Vare/lastebiler - lading i dock
Ferger - landstrøm og lading i fremtid, hydrogenelektrisk fremdrift?
Cruiseskip - landstrøm
Mulighet for lokal H2 produksjon/bruk av H2 som energibærer
Annen lokal produksjon (ORC/sol/varme/kjøling..)
Batterier (stasjonære, mobile og i kjøretøy) som del av kapasitetsløsning
Bruk av fleksibilitetsmodell og sanntidsstyring for lastutjevning (inn/utkobling)
Integrasjon, kontroll og styring av lading for alle kjøretøy, kapasitet til området, alternative lagre/effektkilder som batteri/hydrogen.....
Dynamisk planlegging av forventede behov for styring og prioritering av effekt
Nye forretningsmodeller i nye markeder
Evaluere mulig mikronett for området
Fleksibilitetspotensiale mot sentrum

Vi leverer på

Tips en venn