NorFlex - fremtidens fleksible energisystem

Målet er å tilgjengeliggjøre, utnytte og kommersialisere både eksisterende og nye fleksibilitetsressurser i dedikerte demonstrasjonsområder. Ved å skalere markedsløsninger for fleksibilitet, kan nettinvesteringer reduseres og nettdriften sikres.

Prosjektbeskrivelse

Mål: Utvikle fremtidens strømnett ved å legge til rette for et mer fleksibelt strømforbruk
Prosjektperiode: 2019-2021
Prosjekteier: Agder Energi
Prosjektdeltakere: Agder Energi, Statnett, Glitre Energi, Mørenett og NODES
Prosjektet er støttet av ENOVA.

Erfaring og kunnskap fra Agder Energi sin småskala pilot på Sørlandet, med tilhørende markedsløsning, skal utnyttes videre her. Målet er å bevise nytten av å bruke fleksibilitet ved dimensjonering og drift av både transmisjonsnett og distribusjonsnett, hvordan fleksibilitet kan benyttes ved anstrengte situasjoner i kraftnett og hvordan fleksibilitet kan brukes til å levere systemtjenester. Kommersialisering av fleksibilitetsressurser kan gi incentiver til kunder for å bidra i nye fleksibilitetsmarkeder for å redusere strømutgifter, redusere nettleie og tjene penger på sin fleksibilitet.

 

Vi leverer på

Tips en venn