Langemyr - CO2-negativt område

Agder fylkeskommune har sammen med Kristiansand kommune hyret inn COWI til å gjøre en vurdering av hvordan gjøre Langemyr til et CO2-negativt område.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet består av følgende underprosjekt med over 20 regionale og nasjonale deltakere:
- Karbonfangst på Returkraft
- Null-utslippsterminal
- Sørlandets GodsklimaHub
- Elektrisk trekkvogn
- Hydrogen-stasjon
- Hydrogenproduksjon
- 100% El-buss
- Elektrifisering kommunale kjøretøy
- Elektrifisering tungtransport
- (Synergier sammen med nullutslippsprosjektet i Kristiansand havn)

Prosjektet innebærer (med avslutning ila august):
- Kartlegging av status og planer for arealer, energistrømmer og transport i området
- Vurdering av Langemyr som geografisk knutepunkt for regional klimavennlig transport.
- Samtaler med aktører for å identifisere ulike prosjekter/ideer tilknyttet Langemyrområdet
- Identifisere mulige nye prosjekt og aktører
- Vurdere samarbeidsmuligheter, samlede behov og synergier mellom de ulike initiativene
- Foreslå samarbeidsformer og organisering for eventuelt videre arbeid

Vi søker samarbeidspartnere innen

 • Analyse
 • Digitalisering
 • Innovasjon & kunnskapsdeling
 • Internasjonalisering
 • Kommunikasjon & markedsføring
 • Nettverk
 • Produkter
 • Prosjektledelse, prosjektering & - gjennomføring
 • Strategi & forretningsutvikling
 • Teknologi
 • Økonomi & finansiering
Tips en venn