Ladepunkter til tjenestebiler

Miljødirektoratet har tildelt tilskudd til inntil 31 ladepunkter til kommunale tjenestebiler i Vennesla kommune.

Prosjektbeskrivelse

Vennesla kommune planlegger å skifte ut fossile tjenestebiler med elbiler, og har derfor behov for tilrettelagt lading for bilene. For at kommunen skal få til en hensiktsmessig og god overgang fra fossile tjenestebiler til eltjenestebiler er tilrettelegging av ladeinfrastruktur avgjørende.
Etablering av ladepunkter gir ingen effekt i klimagassutslippene i seg selv, men ladepunkter er avgjørende for overgangen til fossilfrie kjøretøy i kommunen. Av den grunn har etablering av ladepunkt en indirekte klimaeffekt. For hver fossilbil som erstattes med en elbil vil kommunen ha utslippsreduksjon. Miljødirektoratet legger til grunn at kommunen skifter ut et fossilt kjøretøy med et helelektrisk kjøretøy for hvert ladepunkt som støttes.

Vi søker samarbeidspartnere innen

  • Nettverk
Tips en venn