Hel-elektrisk renovasjonsbil

Ved å anskaffe en hel-elektrisk renovasjonsbil ønsker Kristiansand kommune å redusere sine klimagassutslipp, samt å bidra til bedre lokal luftkvalitet

Prosjektbeskrivelse

Fra 1. januar 2020 ble de tre kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen slått sammen til en ny storkommune med ca. 110.000 innbyggere og ca. 8500 kommunalt ansatte. Omstilling til lavutslippssamfunnet og oppfølging av Paris-avtalen står sentralt i byggingen av den nye kommunen. Målet per dags dato i Kristiansand kommune er at klimagassutslippene skal reduseres med minst 40% innen 2030. For å komme dit ønsker Kristiansand Ingeniørvesen å erstatte flere større anleggsmaskiner med miljøvennlige alternativer. Som et pilotprosjekt søkte Business Region Kristiansand om Klimasatsmidler til å kunne kjøpe inn den første elektriske renovasjonsbilen. Ved å benytte en elektrisk renovasjonsbil i sentrum vil man kunne høste nyttige erfaringer som på sikt vil kunne danne grunnlag for anskaffelse av ytterligere flere tunge elektriske kjøretøy og maskiner og på den måten fremskynde visjonen i Electric Region Agder.

Vi søker samarbeidspartnere innen

  • Teknologi
Tips en venn