Grønne innkjøp i Indre-Agder

Foto/illustrasjon: Mona Hauglid Foto

Samarbeid om forsterket arbeid med grønne innkjøp for kommunene i Indre-Agder.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet har en ramme på 2 000 000kr og er gitt av Klimasats i 2020. Blant annet skal en ressurs ansettes på fulltid for å ivareta grønne innkjøp.

Kommunene Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Vennesla, Åseral og Birkenes, har gått sammen med intensjon om samarbeide om å få inn systematiske klimakrav i kommunenes egne og felles anskaffelser. Innføring av systematisk arbeid med klimakrav i innkjøp i en eller flere er omfattende og krever kompetanse blant annet om offentlige innkjøp, klimaregnskap/‐budsjett og lav‐ og nullutslippsteknologi, men også organsiasjonsbygging, samarbeid og kultur. Flere av innkjøpene foregår gjennom interkommunale samarbeid.

Hensikten med prosjektet er å øke kunnskapen om grønne innkjøp i organisasjonen, samt få til samarbeidsmodeller, prosesser og kultur knyttet til grønne innkjøp som passer for mindre kommuner og områder, hvor det ofte er interkommunale samarbeid for anskaffelser.

Vi søker samarbeidspartnere innen

  • Analyse
  • Nettverk
  • Produkter
  • Prosjektledelse, prosjektering & - gjennomføring
  • Råvarer & materialer
  • Strategi & forretningsutvikling
  • Teknologi
  • Tjenester
Tips en venn