Energibevissthet

Med de nye smarte målerne har vi mulighet til å kunne se forbruket digitalt. Dette åpner opp for nye muligheter. Før var det effekt måler på nesten alle kjøkken. Nå kan vi se effekt i sanntid på mobil, nettbrett eller pc. Dette åpner også for avanserte smarthus. Se Sensio smarthus.

Prosjektbeskrivelse

Når vi kan se strømforbruket på en enkel måte i sanntid. Vil vi ha muligheten til å forstå eget forbruk. Bare det å kunne se forbruk i sanntid, skaper en energibevisst befolkning. Når vi kan se forbruket vil vi alle kunne redusere forbruket litt. Forsøk gjort i Tyskland med å kunne se forbruket viser en gjennomsnittlig rduksjon i forbruk på 9%. Her bruker vi mye mer strøm fordi vi ikke bruker gass. Derfor tror vi det må være endel mer å hente hos oss. Klarer vi å redusere forbruket vil det ha stor betydning for hver enkelt i penger. Men også for miljøet. Klarer vi å redusere behovet for strøm med 15% tilsvarer det flere tusen vindmøller. Målet er at Agder blir den første til at alle ser sitt eget forbruk på mobilen.

Tips en venn