EL trekkvogn til/fra EL tog.

Foto/illustrasjon: Shutterstock

Innkjøp av EL semi trekkvogn. Muliggjør rask oppstart av overføring av semi traller fra vei til bane. Spes fokus ColorLine ferge trafikk.

Prosjektbeskrivelse

I prosjektet start ligger fra 6 til mulig 30 semitraller i døgnet overført fra vei til bane mellom Kr Sand og Alnabru, Kr Sand og Trondheim/Bodø. Det er også potensiale for Kr Sand - Stavanger og det finnes forbindelse til Sverige og Narvik.
Dette vil kunne spare klimautslipp på mellom 400.000 og 2 mill liter diesel i året t/r - eller 1,1 mill kg til 6 mill kg Co2. I tillegg miljøfordelene med 0 utslipp av nano gummi til naturen, fjernet svevestøv og vei slitasje, redusert støy langs vei, og stor reduksjon av fare for trafikk uhell.
Bilen er tenkt nyttet bredt.
Det er kun et ladepunkt som må installeres før det kan iverksettes innkjøp og oppstart av slik Null utslipps tilførsel til fra Elektrisk togframføring.
Samarbeid mellom CargoNet, GreenCarrier og Agder Fylkeskommune.

Vi søker samarbeidspartnere innen

  • Kommunikasjon & markedsføring
  • Nettverk
  • Produkter
  • Teknologi
Tips en venn