El-indeks

El-indeks gir en oversikt over elektrifiseringsgraden i kommune-Norge og har som mål å vise hvilke grep kommunene kan ta for å redusere utslipp.

Prosjektbeskrivelse

En vesentlig andel av vårt energiforbruk kommer fra energi som gir utslipp av klimagasser, og disse utslippene kan reduseres ved å gjøre energibruken elektrisk. Nettsiden El-indeks ( www.el-indeks.no ) gir en oversikt over elektrifiseringsgraden i kommune-Norge og har som mål å vise hvilke grep kommunene kan ta for å redusere Norges klimagassutslipp. Elektrifiseringsgraden sier noe om hvor stor andel elektrisitet utgjør av det totale energiforbruket til en kommune.

Metodikken som er brukt stammer fra ERA-modellen, som ble utviklet på oppdrag for Agder Energi, Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune i 2019.

El-indeks er utviklet og driftet av Agder Energi og Siemens.
Beregningene er utført av Thema Consulting Group.

Vi søker samarbeidspartnere innen

  • Analyse
  • Digitalisering
  • Innovasjon & kunnskapsdeling
  • Nettverk
  • Teknologi
Tips en venn