Agder Batteri

Foto/illustrasjon: Shutterstock

Agder Batteri skal være et innovasjons-økosystem for vekstbedrifter innen batteri og energisystem segmentene.

Prosjektbeskrivelse

Agder Batteri støttes Sørlandets Kompetansefond, Elkem, Nikkelverk og Agder Energi. Agder Batteri er delt i flere arbeidspakker.
1) Vertskapsattraktivitet – etablerering av nye storskala batteri-virksomhet i Agder vil gi en direkte økonomisk gevinst til regionen. Dette omfatter precursor-er/aktivt material-produksjon, storskala gjenbruk og gjenvinning av EV (Electric vehicle) batterier, samt battericelleproduksjon. Om Agder kan tiltrekke seg flere aktører langs hele verdikjeden, vil det styrke de eksisterende aktørene betydelig og gi ringvirkninger regionalt samt øke konkurransekraften i de ulike deler av verdikjeden.
2) Delingsarena – her kan vekstbedrifter dra nytte av de større etablerte bedriftene som gjennom deling av trender, markedsinformasjon og innsikt. UIA skal være aktiv i delingsarenaen. Aktører som Invest i Agder, og virkemiddelapparat vil også kunne både delta og bidra i delingsarenaen. Delingsarena er åpent for alle aktører i Agder.
3) Innovasjonsarenaer - Agder batteri skal bidra til vekst i Agder gjennom to innovasjonsarenaer i) batteriråvarer og «precursor»-produksjon ii) energisystemer, gjenbruk og resirkulering av batterier. Her skal vekstbedrifter, studententreprenørskap, representanter fra etablert bedrifter og vitenskapelig ansatte skal konkretisere innovasjons- og markedsmuligheter innen batteriverdikjeden. Arenaene skal identifisere finansieringskilder for risikoavlastning og etableringsstøtte.

Vi søker samarbeidspartnere innen

  • Innovasjon & kunnskapsdeling
  • Nettverk
  • Strategi & forretningsutvikling
Tips en venn