Electric Region Agder

Electric Region Agder er en visjon om å skape verdens første helelektriske samfunn på ren fornybar energi.

Halvparten av Norges kraftoverskudd kommer fra ren og fornybar vannkraft fra Agder. Det gir Agder en unik posisjon i verdenssammenheng. Kombinert med sterke kompetansemiljøer skal vi realisere visjonen - Electric Region Agder. 

50 selskaper og organisasjoner i Agder har gått sammen om å skape visjonen.

Parisavtalen forplikter og setter krav. Det tas på alvor.

Alle som ønsker å være med på å skape fremtiden - Electric Region Agder - inviteres til felles innsats. Registrer din deltakelse i dag!

Electric Region Agder skal realiseres ved å mobilisere og koordinere selskaper og organisasjoner til felles innsats. Prosjekter og deltakere synliggjøres på denne siden og gjennom utvalgte medier.

Sammen skal vi skape fremtiden. Et attraktivt og bærekraftig lavutslippssamfunn med gode levevilkår.

Prosjekt

Et prosjekt er store og små initiativ som bidrar til å realisere visjonen - Electric Region Agder. Ved å legge inn ditt prosjekt får deltakere oversikt over hva som skjer og kan ta kontakt eller bli kontaktet for å sikre måloppnåelse. 

Electric Region Agder er ingen organisasjon med egne finansieringsmidler, men en visjon skapt av 50 selvstendige aktører. Det finnes offentlige støtteordninger til klimaprosjekter, som Miljødirektoratets klimasatsmidler og Enova tilskudd. Andre private og offentlige deltakere vil også kunne bidra.

Deltaker

Rent praktisk betyr det at du registrerer deg eller ditt selskap og synliggjør din kompetanse og bidrag til å realisere visjonen - Electric Region Agder. Deretter er alt opp til deg. Du kan kontakte andre prosjekter og deltakere eller bli kontaktet. Vis interesse!

Arrangement

Alle er velkommen til å registrere arrangementer. Det eneste kravet er at innholdet bidrar til å sette fokus på realiseringen av visjonen og kan knyttes til Electric Region Agder. Benytt anledningen til å nå ut til flere her!