Om Electric Region Agder

100% ELEKTRISK OG FORNYBART

Hva?
Electric Region Agder er visjonen om å skape verdens første helelektriske samfunn på 100% ren energi innen 2030. 

Hvordan?
Målet til Electric Region Agder er å mobilisere, koordinere og virkeliggjør prosjekter som er med på å oppfylle visjonen.

Hvem?
Mer enn 50 selskaper har gått sammen om visjonen. Alle i Agder kan være med. Prosjekter og deltagere registreres på electricregionagder.com

Hvorfor?
Agder må kutte 45% av sine CO2-utslipp for å nå Paris-avtalen. Da blir elektrifisering viktig med bakgrunn i Agders store overskudd av fornybar vannkraft. 

Tips en venn