Taxi-næringen på Agder kan bli hel-elektrisk i 2024.

Taxi-næringen på Agder kan bli hel-elektrisk i 2024. En ny rapport fra Omnes Consult har sett på hva som skal til for å gjøre taxinæringen på Agder 100% elektrisk. Rapporten konkluderer med at en fullelektrisk taxinæring innen 2024 er oppnåelig.

En ny rapport fra Omnes Consult har sett på hva som skal til for å gjøre taxinæringen på Agder 100% elektrisk. Rapporten konkluderer med at en fullelektrisk taxinæring innen 2024 er oppnåelig.

Taxinæringen, med Norges Taxiforbund i spissen, har selv startet overgangen til elbiler og er godt i gang med utskifting av bilparken. I rapporten peker næringen på at det å tilby eltaxi vil kunne gi et konkurransefortrinn samtidig som det bidrar til å nå klimamål, bedret bymiljø samt et grønnere omdømme.

Hva må til?
For å nå målet i 2024 må hastigheten i utskifting av bilpark samt utbygging av infrastruktur økes. Dette er både offentlige og private aktører positive til, ifølge rapporten. Bilmodellutvalget er økende og omfatter stadig flere 5 seters kjøretøy med god rekkevidde. 

Infrastrukturen på Agder er generelt god for el-biler i dag. Infrastrukturen bygges ut kontinuerlig, og antallet el-biler vil fortsette å vokse. Men, for å få til en fullelektrisk taxinæring vil det bli behov for ytterligere utbygging i infrastruktur, spesielt på høykapasitets- og hurtigladning.

Bransjen er forberedt på at elektrifiseringen vil kunne påvirke kjøremønster noe, men påpeker at det må være på en slik måte at de kan opprettholde sitt tjenestetilbud. Støtteordninger for å sikre hjemmelading og rask utskifting av bilpark, bør vurderes videre, ifølge rapporten. I tillegg bør det vurderes å gi rabatterte priser og prioritert tilgang på lading til taxi-næringen.

Geografiske forskjeller
Det er store geografiske forskjeller i Agder. Her vil det være nødvendig med kartlegging av de enkelte kommunene og byene for å tilpasse eventuelt nødvendig infrastruktur til de behovene bransjen har der. Det er behov for mer informasjon og kunnskap ut til alle i næringen om hva det vil bety å bytte til eltaxi.

Incentiver
Næringen forstår at hovedincentivet for å gå over til eltaxi er konkurransefortrinn og muligheter for omsetning. Her vil det offentliges krav i innkjøp spille en vesentlig rolle. I tillegg vil det grønne skiftet trolig føre til at vanlige kunder i større og større grad vil etterspørre nullutslippsalternativer.

Rapporten peker på at eltaxi er samfunnsøkonomisk sett et av de rimeligste tiltakene som kan gjøres i det grønne skiftet. De viktigste aktørene på veien videre nå vil være Agder Fylkeskommune, kommunene på Agder, Agder Energi, Avinor Kjevik, Sykehusene, storaktører i taxinæringen samt Norges Taxiforbund. Rapporten var bestilt av Agder Fylkeskommune.