Søk "Klimasats Agder 2020" nå.

Søknadsfristen nærmer seg for å søke "Klimasats Agder 2020". Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Agder har gått sammen om et prosjekt som skal sikre mange og gode Klimasats-søknader i 2020. Søknadsfrist er 15. februar.

Hva er Klimasats?
Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Summene som kan søkes er justert opp.
Mer enn 250 millioner kroner skal deles ut gjennom ordningen i 2020. 77 millionner er øremerket lav- og utslippsfrie hurtigbåter. Støtte skal utløse klimatiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Deler av midlene kan gå til å planlegge og utrede klimatiltak, og til nettverk og deling av erfaring.
https://www.miljodirektoratet.no/klimasats

Bistand til gode søknader
For å sikre gode og flest mulig søknader fra Agder stiller «Klimasats Agder 2020» nå ressurser tilgjengelig for rådgivning og skriving av disse søknadene. Dette skjer gjennom Torstein Thorsen Ekern og selskapet Greensight. Greensight er et heleid datterselskap av Greenstat AS og jobber for å få til raskere grønn omstilling gjennom kunnskap og kompetanse. Hilde Holdhus, daglig leder i Greensight, vil også bidra med rådgivningen. Håpet er at Torstein og Hilde skal gjøre en hektisk hverdag enklere, og at deres respektive søknader blir så gode som mulig. Prosjektet kommer til å ta kontakt med hver enkelt av kommunene i starten av januar for å avklare hva kommunene trenger bistand til.

10 timer til hver kommune
Det er satt av opptil 10 timer med bistand per kommune med Greensight. Vi legger ingen føringer for hvordan tiden skal brukes. Tiden skal brukes på det din kommune trenger hjelp med. Om to kommuner ønsker å gå sammen om en søknad, så anbefaler vi dette.

Kontaktpersoner:

Trond Schrader Kristiansen
Agder fylkeskommune
tsk@vaf.no
92665056

Thomas Christian Kiland-Langeland
Fagdirektør
Fylkesmannen i Agder
fmavtck@fylkesmannen.no
95014685

Torstein Thorsen Ekern
Greensight/Greenstat
torstein@greenstat.no
90982959