Krisepakker kan gi elektrifisering

I disse corona-tider mottar kommunene og fylkeskommunene krisepakker for å «holde hjulene i gang» i Norge. Dette gir muligheter til å få satt i gang elektrifiseringstiltak.

Et forslag til bruk av disse midlene kan være å få bygd ut elbil-ladere på alle offentlige bygg. Dette kan være på omsorgssentre, skoler, barnehager, rådhus, eller liknende. Den største hindringen for økt klimavennlig transport er tilgang på lading. Derfor kan flere såkalte normalladere fremme grønn vekst og en overgang til nullutslippskjøretøy.

Med normalladere menes ladere på 22kW, som har en kostnad på om lag 15000kr per stykk. En slik lader kan få fulladet opptil flere biler på en arbeidsdag. Dette kan sees på som et godt og rimelig tiltak, både for klimaet og for å holde hjulene i gang for mange arbeidere. En annet forslag kan være å gi alle med drosjeløyve 15.000 kroner til å få på plass hjemmelading for sin kommende el-taxi.

Ta kontakt med din kommune og/eller fylkeskommune med konkrete forslag til hvordan disse midlene kan gi økt elektrifisering.