Klimagassutslippene i Agder øker

Nye tall fra Miljødirektoratet viser at klimagassutslippene i Agder økte med 2,18% fra 2017 til 2018. Tallene, som altså går i feil retning, viser størst økning i kategoriene veitrafikk og annen mobil forbrenning.

Utslippstallene, som er det ferskeste datagrunnlaget som er tilgjengelig, er fra 2018. Agder fylkeskommune skal nå bruke tallene til å lage rapporter for hver enkelt kommune med bruk av ERA-modellen (Electric Region Agder modellen), som er et nyutviklet verktøyet for å regne ut klimautslipp og elektrifiserings-potensialet i hver enkelt kommune (https://electricregionagder.com/era-modellen/).

Vil du fordype deg mer i Miljødirektoratets datagrunnlag kan du sjekke ut denne linken: https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=1049&sector=-2