Nyheter

Klimagassutslippene i Agder øker

23. april 2020

Nye tall fra Miljødirektoratet viser at klimagassutslippene i Agder økte med 2,18% fra 2017 til 2018. Tallene, som altså går i feil retning, viser størst økning i kategoriene veitrafikk og annen mobil forbrenning.

Krisepakker kan gi elektrifisering

02. april 2020

I disse corona-tider mottar kommunene og fylkeskommunene krisepakker for å «holde hjulene i gang» i Norge. Dette gir muligheter til å få satt i gang elektrifiseringstiltak.

Agder har søkt om 55 millioner fra Klimasats

16. mars 2020

Prosjektet «Klimasats Agder 2020» er et samarbeidsprosjekt mellom Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Agder for å øke antall Klimasats-søknader i fylket. Hele 47 av 55 søknader fra Agder som nå ligger til vurdering har fått støtte fra prosjektet.

AKT fortsetter elektrifiseringen av bussparken

24. januar 2020

20. januar ble bussflåten i Kristiansandsområdet tilført ytterligere to helelektriske busser. Bussene skal gå på linje 15, Tinnheia-Kvadraturen-Lund-Universitetet. Dermed er tre busslinjer i Kristiansandsområdet helt eller delvis elektrifisert.

Norges første elbåt-festival til Arendal

16. januar 2020

I mai kan du oppleve elbåter, få mer kunnskap om dem og være med på å skape endring. Norges første elbåfestival foregår i Pollen og på Kanalplassen, og har gratis inngang. Fremtiden er elektrisk.

Taxi-næringen på Agder kan bli hel-elektrisk i 2024.

10. januar 2020

Taxi-næringen på Agder kan bli hel-elektrisk i 2024. En ny rapport fra Omnes Consult har sett på hva som skal til for å gjøre taxinæringen på Agder 100% elektrisk. Rapporten konkluderer med at en fullelektrisk taxinæring innen 2024 er oppnåelig.

Søk "Klimasats Agder 2020" nå.

09. januar 2020

Søknadsfristen nærmer seg for å søke "Klimasats Agder 2020". Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Agder har gått sammen om et prosjekt som skal sikre mange og gode Klimasats-søknader i 2020. Søknadsfrist er 15. februar.

Tips en venn