Electric Region Agder

Electric Region Agder er en visjon om å skape verdens første helelektriske samfunn. All electric. All renewable.  

Halvparten av Norges kraftoverskudd kommer fra ren og fornybar vannkraft fra Agder. Det gir Agder en unik posisjon i verdenssammenheng. Kombinert med sterke kompetansemiljøer skal vi realisere visjonen Electric Region Agder. All electric. All renewable.

50 selskaper og organisasjoner i Agder har gått sammen om å skape visjonen. Parisavtalen forplikter og setter krav, og det tas på alvor. Alle som ønsker å være med på å skape fremtiden - Electric Region Agder - inviteres til felles innsats. Fremtiden skapes nå. All electric. All renewable.

Electric Region Agder skal realiseres ved å mobilisere og koordinere selskaper og organisasjoner til felles innsats. Sammen skal vi skape fremtiden. Et attraktivt og bærekraftig lavutslippssamfunn med gode levevilkår. Fremtiden skapes nå. All electric. All renewable.

Prosjekt

Et prosjekt er et initiativ som bidrar til å realisere visjonen - Electric Region Agder - store som små. Ved å legge inn ditt prosjekt får deltakere oversikt over hva som skjer og kan ta kontakt eller bli kontaktet for å sikre realisering. 

Electric Region Agder er ingen organisasjon med egne finansieringsmidler, men en visjon skapt av 50 selvstendige aktører. Det finnes offentlige støtteordninger til klimaprosjekter, som Miljødirektoratets klimasatsmidler og Enova tilskudd. Andre private og offentlige deltakere vil også kunne bidra.

Deltaker

Rent praktisk betyr det at du registrerer deg eller ditt selskap, og synliggjør din kompetanse og bidrag til å realisere visjonen - Electric Region Agder. Deretter er alt opp til deg. Du kan kontakte andre prosjekter og deltakere eller bli kontaktet. Vis interesse. 

Arrangement

Alle er velkommen til å registrere arrangementer. Det eneste kravet er at innholdet bidrar til å sette fokus på realiseringen av visjonen og kan knyttes til Electric Region Agder. Benytt anledningen til å nå ut til flere her!