SiteSense AS

SiteSense er en leverandør av toppsystem og integrasjonstjenester med hovedfokus på byggautomasjon.

Beskrivelse

Vårt hovedprodukt er et toppsystem som fungerer som en paraply over alle dine lokasjoner, uavhengig av leverandøren av byggautomasjonen på hver enkelt lokalsjon. Toppsystemet samler og kan agere på informasjon fra alle systemene sett i sin helhet og gir deg derfor ett uniformt grensesnitt for all byggdrift. Edge computing med sentral administrasjon gjør at alt fortsetter å fungere selv uten midlertidig brudd i internett forbindelsen.

Mantra er å tilby byggautomasjonssystemer som hurtigst mulig betaler seg selv. Dette gjør vi ved å fokusere på IIoT, trådløse enheter hvor mulig, gjenbruk av eksisterende løsninger og full åpenhet for integrasjoner både til og fra løsningen vår.

Vi søker samarbeidspartnere innen

  • Analyse
  • Innovasjon & kunnskapsdeling
  • Produkter
  • Prosjektledelse, prosjektering & - gjennomføring
  • Teknologi
  • Tjenester
Tips en venn