NORCE

Foto/illustrasjon: Shutterstock

NORCE arbeider for å finne løsninger som kommer fellesskapet til gode og som øker den bærekraftige verdiskapningen, både nasjonalt og globalt.

Beskrivelse

NORCE er et forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Vi søker samarbeidspartnere innen

  • Innovasjon & kunnskapsdeling
  • Prosjektledelse, prosjektering & - gjennomføring
  • Teknologi
Tips en venn