Næringsforeningen Kristiansand

Foto/illustrasjon: Shutterstock

Vi fremmer næringslivets interesser i Kristiansandsregionen

Beskrivelse

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er en medlemseid og partipolitisk nøytral organisasjon som aktivt jobber for å fremme næringslivets interesser. Gjennom gode møteplasser for kompetanse- og nettverksutvikling samt politisk påvirkningsarbeid,
bidrar vi til at Agder blir en enda mer attraktiv bo- og næringsregion.

Vi søker samarbeidspartnere innen

  • Innovasjon & kunnskapsdeling
  • Kommunikasjon & markedsføring
  • Nettverk
  • Strategi & forretningsutvikling
Tips en venn