Mind the Gap AS

Mind the Gap bisto i å utvikle målbildet Electric Region Agder.

Beskrivelse

Mind the Gap er et ledende norsk fremtidsselskap og har spesialkompetanse på scenario- og foresightbasert strategiutvikling.

Mind the Gap benytter seg av involverende og deltagerbaserte prosesser for å sikre engasjement og eierskap til strategiarbeidet.

Mind the Gap har lang erfaring i å tilrettelegge foresight- og scenariobaserte strategiprosesser for næringsliv, klynger og regionale utviklingsaktører på fylkes- og kommunenivå.

Tips en venn