Kristiansand kommune

Som den største kommunen på Agder, arbeider kommunen med et bredt spekter av temaer innen miljø og klima. Kommunen har fokus på og gjennomfører tiltak rettet mot egen drift. Rollene til kommunen ifht samfunnet er å være tilrettelegger og pådriver for å akselerere den grønne omstillingen.

Beskrivelse

Eksempler på pågående elektrifiseringstiltak:
- Ladeinfrastrukturutrulling siden 2016 (For allmennheten så vel som offentlige tjenestebiler)
- Innkjøp av helelektriske biler siden 2016
- Utredning av elektrifisering av øvrige maskiner
- Stille miljø- og klimakrav i anskaffelser

Man kan også legge til at store deler av de direkte klimagassutslippene i Agder skjer innenfor Kristiansands geografiske område.

Tips en venn