Innoventus Sør

Vår rolle er å bidra til kommersialisering av nyskapende ideer som gir vekst og sysselsetting. Vi utfordrer og støtter når nye idéer skal kommersialiseres.

Beskrivelse

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap, Siva-inkubator, Forny-aktør og Presåkornforvalter som representerer Sørlandet. Vi har fokus på innovasjon, som skal være med å sikre vekst, nyskaping og fornyelse i regionen. Selskapet arbeider aktivt med gründere, næringsliv, offentlig etater, akademiske- og forskningsmiljø, for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. Vår forretningsidé er å bidra til kommersialisering av nyskapende ideer som gir vekst og sysselsetting.

Tips en venn