Innovasjon Norge

Foto/illustrasjon: Shutterstock

Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter.

Beskrivelse

Våre delmål er: flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer. Dette gjør vi gjennom fem tjenestetyper: rådgiving - kompetanse - profilering - nettverk - finansiering. Vi legger stor vekt på bærekraft i alle våre prioriteringer.

Tips en venn