Greenstat Energy AS

Making green energy happen

Beskrivelse

Greenstat Energy AS vil bidra til at en god andel av denne nye nødvendige energiproduksjonen skjer lokalt nær forbrukere, med minimale naturinngrep. Målet er at ny produksjon skal bidra til reduksjon i klimagassutslipp uten at det går på bekostning av naturmangfold.

Tips en venn