Eyde-klyngen

Vi skal sikre tilvekst og konkurransedyktig prosessindustri som opererer innenfor rammeverket av Paris-avtalen i Norge.

Beskrivelse

Eyde-klyngen - vi skal sikre tilvekst og konkurransedyktig prosessindustri som opererer innenfor rammeverket av Paris-avtalen i Norge. Eyde-klyngen skal være den nasjonale innovasjonsstrukturen som bidrar til å sikre den globalt ledende posisjonen for klyngen av norsk prosessindustri, og som leverer i henhold til målsettingen i «Veikart for prosessindustrien - økt verdiskaping med nullutslipp i 2050».

Økningen i elektro-mobilitet er forventet å føre til en eksponentiell vekst i bruk av litium-ion batterier (LIB) og som følge av dette bruken av relevante råvarer. Eyde-klyngens bedrifter leverer flere av de kritiske råvarene. Dette åpner for betydelig markedsmulighet for prosessindustrien i Agder. For å levere på FNs bærekraftsmål (SDG) er det viktig at råvarene utnyttes best mulig, at batteriene gjenbrukes og gjenvinnes optimalt. Her kan Eyde-bedriftene bidra til en bærekraftige sirkulær LIB-verdikjede

Tips en venn