EST Floattech AS

EST Floattech AS er en norsk bedrift som leverer batteriløsninger til både vann- og landbasert sektor.

Beskrivelse

EST Floattech startet i 2009 med en visjon om å være med å elektrifisere shipping industrien. I dag jobber EST også med mobile landbaserte energilagringsløsninger. Vi leverer intelligente, rene, lydløse og kraftige energisystemer basert på litiumpolymerbatterier til både maritim og landbasert sektor. Miljøgevinstene fra våre energisystemer er kraftig redusering av støy, lukt og NOx og CO2-utslipp for mannskap, miljø, og beboere.
EST Floattech AS var med på utvikle den første hel-elektriske gravemaskinen på 25 tonn og utvikler nå en mobil ladekontainer som kan muliggjøre mobile og utslippsfrie byggeplasser i Norge og Europa.
EST Floattech er en internasjonal bedrift med kontorer i Nederland, Tyskland, og Norge.

 

 

Vi søker samarbeidspartnere innen

  • Produkter
  • Teknologi
Tips en venn