Arendal kommune

Arendal er landets første kommune med klimanøytral drift og har vært en foregangskommune når det gjelder reduksjon av klimagassutslipp.

Beskrivelse

Arendal kommune ønsker at næringslivet i kommunen utvikles i tråd med FNs bærekraftsmål. Arendal skal være en nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent klima- og miljøby som andre kommuner ser opp til og lærer av.

Tips en venn