Mer klimavennlig solenergi og flere jobber i Agder

Solenergi vil kunne bli den største energikilden i framtida. Hva er statusen i dag og hva skal til for å styrke posisjonen og arbeidsplasser i Agder?

Solenergi er i vekst over hele verden og vil kunne bli den største energikilden i framtida. Men koronakrisen har satt mange investeringer på vent, og solenergibransjen sliter. Vi kan bruke koronakrisen til å øke solenergiinvesteringene og bygge opp under de allerede grønne jobbene, og gi oss fart i energiomstillignen som trengs for å nå våre klimamål. Agder har flere innovative solenergiaktører innen installasjon og ikke minst innen produksjon av råstoffer til solenergi. I Kristiansand produseres verdens mest energi- og klimaeffektive solcellesilisium. Gjennom å stille krav i innkjøp kan vi bidra både til mer klimavennlig solenergi og å støtte opp under norsk industri. Program: Velkommen - Benjamin Rød, Solenergiklyngen - Anette Severinsen, Klimapartnere Kjellan Spinnangr, Tradewinds: Solen gir muligheter også i Norge Ketil Ugland, ASKO: Med solenergi for å nå bedriftens klimamål Agder Fylkeskommune: Det offentliges innkjøpsmakt for grønn energi og grønne jobber Pause Ronny Gløckner, REC Solar: Klimafotavtrykket ved solcelleproduksjon – hvordan og hvorfor REC Solar i Kristiansand er best i verden – og hvordan innkjøp kan bidra til mer klimavennlig solenergi» Vi inviterer til webinar og fysisk seminar med begrensede plasser på Grønt Senters nye lokaler på Teateret, Kongens gate 2, Kristiansand. Meld deg på med billettlinken eller her: https://forms.gle/1dhQnGv4Zw4ha7Cn6

Dato og tidspunkt

Dato: 20. nov 2020
Tidspunkt: Kl. 10.00

Sted

Sted: Kongens gate 2, Kristiansand
Tips en venn